Site Map
Home Feedback Site Map  
 


My Story
Surveys
Resources
Research
Advocates
Media Reports
MS Recovery
Cause of MS?

  Een derde vorm van auto-immuniteit is een immuunreactie die niet alleen optreedt als reactie op een vreemd antigeen, maar die ook wordt veroorzaakt door een infectie. De immuunrespons van dit type wordt geactiveerd door vredes apotheek een binnendringend agens, maar het individu wordt ten onrechte als een indringer ge√Įdentificeerd. Maar bij een auto-immuunaanval reageert het immuunsysteem op alles wat ermee in contact komt, ook op andere mensen en hun lichaam.

 

    Home
 Feedback
 Site Map

 My Story
 Surveys
 Resources
 Research
 Media Reports

 

 

 

 

 


 My Story | Surveys | Resources | Research | Advocates | Media Reports | MS Recovery | Cause of MS?
Copyright © 2004 LDNers.org. All rights reserved